Tymphany Acoustic Technology Europe

Podání stížnosti společnosti je možné těmito způsoby:

Písemně

zasláním na adresu zaměstnavatele, k rukám příslušné osoby, na adresu Průmyslový park 305, Kopřivnice – Vlčovice

Vyrozumění podané žádosti:

Do 7 dnů ode dne přijetí oznámení

písemně příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení

Do 30 dnů ode dne přijetí oznámení

posoudí důvodnost oznámení a písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích tohoto posouzení, tuto lhůtu lze ve skutkově nebo právně složitých případech prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát, o prodloužení lhůty příslušná osoba oznamovatele vyrozumí

Příslušnou osobou pro podání oznámení je:

Ing. Petra Mandousová, HR Business Partner, HR oddělení

Adresa společnosti

Průmyslový park 305, 74221 Kopřivnice – Vlčovice